Đặt phòng

Đặt phòng
Nội quy khách sạn

Đặt phòng

 • Giá phòng đã bao gồm 10% VAT & 5% phí phục vụ
 • Phòng giờ: Quá 15 phút sẽ tính thành một giờ kế tiếp.
 • Nhận phòng sớm: 30% - 50% giá phòng
 • Trả phòng trễ:  50.000 VND/ 1 hour
 • Miễn phí 2 chai nước suối nhỏ, trà và cà phê trong phòng
 • Vì sự an toàn, nam nước ngoài không thể ở chung với nữ Việt Nam nếu không có giấy kết hôn, khách sạn có quyền yêu cầu mở phòng mới.
 • Xin quý khách vui lòng  xuất trình giấy tờ tùy thân, hoặc điền phiếu bảo lãnh cho người ở chung.
 • Nếu hủy hoặc giảm phòng thì khách hàng phải báo cho khách sạn bằng email và được xác nhận từ khách sạn trong thời gian tối thiểu 3 ngày trước khi khách đến, sẽ không bị tính phí hủy đặt phòng
 • Nếu hủy hoặc giảm phòng 2-3 ngày trước ngày nhận phòng: tính phí 30%tổng giá đặt phòng
 • Nếu hủy hoặc giảm phòng sau 1 ngày trước ngày nhận phòng: tính 50% tổng giá trị đặt phòng
 • Hủy phòng trong ngày hoặc không nhận phòng sẽ bị tính phí 100% đặt phòng